Iskolánkról


Az intézmény tevékenységének rövid leírása


A Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium nyitott, a változó társadalom igényeire válaszokat kereső és adó, a felnőttek és a fiatalok együttműködésén alapuló nappali és esti rendszerben működő, szakmunkás bizonyítványt és érettségit adó iskola, mely a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik.
Célja az iskolarendszerű szakképzésen keresztül az elsősorban hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elsődleges munkaerőpiacra történő segítése, az etnikai alapú megkülönböztetés megelőzése, illetve leküzdése, a munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés visszaszorítása.
Együttműködési kapcsolatait a mindenkori felhasználók igényei alakítják, amelyeknek érdekében a Szakképző Iskola készen áll a kapcsolatok kialakítására, működtetésére, és arra, hogy alapelveinek hangsúlyozásával hatást gyakoroljon a helyi és szélesebb társadalomra és intézményeire.
 Ennek megfelelően képzési kínálata folyamatosan változik a regionális munkaerőpiac, illetve a partnerek (szülők, tanulók) igényeinek változásával.
Célunk, hogy minden szakterületen a lehetőségekhez képest a legfelkészültebb, megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat bocsássunk ki az iskolából.
Szakképző Iskolánk a Szakképzési törvény iránymutatásai szerint az OKJ szerint meghatározott képzési időben, szakvizsgára készít fel az alábbi szakmákban:
Számítógép szerelő, karbantartó
Szakács
Cukrász
Pincér
Eladó
Asztalos
Kosárfonó és fonottbútor-készítő
Nőiruha-készítő
Szőnyegszövő
Virágkötő, virágkereskedő
Szerszámkészítő
Festő, mázoló, és tapétázó
 

Filozófiánk, képzési rendszerünk és az ebből adódó fejlesztéseink:

A Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola,Szakiskola és Gimnázium működésének középpontjában a fiatal áll. Különböző életkorú és felkészültségű, valamint eltérő iskolai végzettséggel és szocializációs fokkal rendelkező tanulók képzését látjuk el. A korábban nem kiemelkedő előmenetelű, de ügyes kezű, jó rajzkészségű, valamint az iskolánkban oktatott valamilyen szakma iránt érdeklődő gyerekek képzését is felvállaljuk.
- A 8. osztály elvégzése után 3 éves szakmai képzésre felvételi elbeszélgetés útján kerülhetnek be olyan diákok, akik motiváltak valamely szakmánk iránt.
- 10 osztály elvégzése után a szakmákat 2 év alatt sajátíthatják el a tanulók, kizárólag szakképzési évfolyamokon.
- Tanév közben azonban felvesszük azokat a fiatalokat is, akik valamelyik középiskolában, szakmunkásképzőben sikertelennek érezték magukat, nem találták meg a helyüket, és úgy gondolják, hogy a nálunk oktatott szakmák valamelyike jobb érvényesülési lehetőséget kínál.
- Az érettségizett vagy más középiskolában végzett pályakezdő fiatalok számára szakma megszerzésre irányuló szakképzést, illetve a már szakmával rendelkezőknek munka-erőpiaci képzéseket szervezünk.
Alapellátásként adjuk a pályaorientációs foglalkozásokat, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, az ifjúságvédelemmel összefüggő szolgáltatásokat, az életvezetési problémák megoldásában nyújtott mentálhigiénés segítséget.
Fontosnak tartjuk az "eltérő nevelési igényű" kategóriához sorolt tanulók integrált nevelését, kortársaik közötti fejlesztését, valamint az érzékszervi, mentális és testi fogyatékosok, krónikus betegek felzárkóztatását, oktatását - ha egyébként felkelthető a motivációjuk a tanulásra és az életvezetési problémák megoldására.

© 2007 | Tel./fax: 06-1-2830951, 06-1-303-0317, 06-1-284-2662 | E-mail: esely@neteverest.hu | Cím: 1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.